Het werk van politie, brandweer en hulpdiensten gaat tijdens de Paasdagen op Scheveningen gewoon door.

De Paasvuren die afgelopen weekeind werden ontstoken in Duitsland en Overijssel zorgden voor smog en een brandlucht. Ondanks dat de milieudienst regio Rijnmond al op Goede Vrijdag waarschuwde dat bij oostenwind de Paasvuren voor smog en stankoverlast konden zorgen, kreeg de brandweer veel meldingen.

Gisterenmiddag werd door een alerte melder gezien dat een man meer dan gemiddelde interesse had in geparkeerde auto’s nabij het Zuidelijk Havenhoofd. Kort na zijn aanhouding werd de man heengezonden omdat er geen sprake was van strafbare feiten.

Vannacht heeft de politie een inval gedaan op een luxe jacht, afgemeerd in de Scheveningse haven. Verdere bijzonderheden zijn nog niet bekend.